Teknisk informasjon

Batterier kan få evig liv. av Per Smith

Direct Conversion mottaker 3,5 - 3,8 MHz av Stein Torp LA7MI

DP-301, 302 Digital Panelmeter

AO-3001C Audio Oscillator bruksanvisning

OS-8100 Oscilloscope 6. Electrical parts arrangement
7. Circuit diagrams

OS-9100SRS series Oscilloscope