Priser pr. august 2009
Reparasjoner pr. time kr. 680,-
Funksjonstest. kr. 340,-
Ettersyn ved vakkel feil kr. 0,- dersom det er samme feil.
Kopiering av bruksanvisning kr. 50,-
Egne forhandler priser.
Priser på komponenter, ta kontakt.